Анкер со навртка и подлошка МКТ-Тип В

Краток Опис:

Се употребуваат за:
Метални конструкции, канали за кабли, огради, конзоли, машини, скали, врати, прозорски елементи, дрвени конструкции


* Задолжителни полиња

100,00 ден

Детали

Анкерот од типот (ETA, опција 7) е високо ефикасен навоен анкер со одлична носивост во ненапукнат бетон каде анкерите се поставени на мало растојание помеѓу нив и од краевите на анкерисуваното парче. Големиот асортиман со повеќе од 150 типови (дебелини и должини) го прави овој анкер универзален за употреба кај средно до високо оптоварени конструкции. ЕТА анкерите со експанзионен прстен од нерѓосувачки челик се префрлени и вклучуваат намалени длабочини на анкерисување за сите дијаметри. Употреба: Метални конструкции, канали за кабли, огради, конзоли, машини, скали, врати, прозорски елементи, дрвени конструкции