Апарат за пунктирање (AS-1066-AS-1803)

117.000,00 ден

Краток Опис:

Електронско заварување.Не е потребно да се буши,бруси,ниту пак кружно да се заварува.
Може да се заваруваат меѓусебно различни материјали.
Нема деформација,ниту прегорување наматеријалот.Детали

Апарат за пунктирање-AS-1066-AS-1803