Пневматски алат за поп нитни

Краток Опис:

1.ProSet 3400 MCS

-Изработен од полимери
-Голем капацитет на поп нитни
-Мала сила на активација (со два прста)
-Можност за користење на целиот асортиман на поп нитни (до 6,4мм прохром)

2.ProSet-2500-MCS

-Изработен од полимери
-Мала сила на активација (со два прста)
-Поставува нови стандарди кај пневматските алати за поп нитни
-Односот сила/тежина и иновативниот енгорномски дизајн
му овозможуваат на корисникот максимална ефикасност и комфор

3.ProSet-1600-MCS

-Идеален за производни линии
-Компактен, лесен, сигурен
-Изработен од полимери
-Мала сила на активација (со два прста)

* Задолжителни полиња

Детали

1.ProSet 3400 MCS -Изработен од полимери -Голем капацитет на поп нитни -Мала сила на активација (со два прста) -Можност за користење на целиот асортиман на поп нитни (до 6,4мм прохром) 2.ProSet-2500-MCS -Изработен од полимери -Мала сила на активација (со два прста) -Поставува нови стандарди кај пневматските алати за поп нитни -Односот сила/тежина и иновативниот енгорномски дизајн му овозможуваат на корисникот максимална ефикасност и комфор 3.ProSet-1600-MCS -Идеален за производни линии -Компактен, лесен, сигурен -Изработен од полимери -Мала сила на активација (со два прста)