Челично јаже

Краток Опис:

DIN 3055 (Плетка - 6х7+FC)
DIN 3066 (Плетка - 6х37+FC)

Затезна цврстина: 1770 Mpa.

- Поцинкувано челично јаже со конопно јадро DIN 3055 (2мм,3мм,4мм,5мм,6мм)
- Поцинкувано челично јаже со конопно јадро DIN 3066 (8мм,10мм,12мм)
- Пластифицирано челично јаже со конопно јадро DIN 3055 (2-3mm,3-4mm,4-5mm)
- Челично јаже(не цинкувано) со конопно јадро DIN 3066 (14mm,16mm,18mm,20mm,22mm)

Цените се за 1m.

* Задолжителни полиња

  • 6x37+FC
  • 6x7+FC

Детали

Цените се за 1m.