Електрода за заварување

Краток Опис:

Базична и рутилна електрода.

Пакување: 5kg
Цените се за 1кг
Цените се за 1кг

* Задолжителни полиња

Детали