Т - рачка со клизен приклучок

Краток Опис:

* Задолжителни полиња

Детали

Т - рачка со клизен приклучок 1/2"и 1/4"