Средство за подмачкување при режење и сечење (CT-90)

749,30 ден

Краток Опис:

Средство за подмачкување при сечење и режење Ct-90 (500мл)

Детали

Го олеснува дупчењето, сечењето и режењето на навои. Се употребува за сите челици, па и за инокси и ќерамики. Го продолжува векот на алатите. Достапно е и како соединение и течност во туба. Широк дијапазон на употреба со големи можности. Без додаток на силикони. Не е погоден за обоени метали. Без хлорирани растворувачи. Одлични карактеристики против залепување и одличен за отстранување на струшката.