Видија за цигла / гипс (DIN 8039)

Краток Опис:

Видија за цигла / гипс

* Задолжителни полиња

Детали

Видија за цигла / гипс