Бургија за дрво (тип LEWIS)

Краток Опис:

Карактеристики:

-централна точка со наови
-главна темперирана и помошни сечива
-шестаголно стебло

Примена:

меко дрво, тврдо дрво, греди, шперплочи


* Задолжителни полиња

Детали

Карактеристики: -централна точка со навои -главна темперирана и помошни сечива -шестаголно стебло Примена: меко дрво, тврдо дрво, греди, шперплочи