• За Ариљеметал

  Ариљеметал е специјализирана фирма за производство и трговија на врзувачки елементи од челик,месинг, како и алати за дупчење и режење на навој.
 • Врзувачки елементи од челик, инокс, месинг

  Располагаме со богат асортиман на завртки, навртки, подлошки, бургии, нитни, анкери и сл. Нашите производи се изработени според најстрогите DIN и ISO стандарди.
 • Стандардни и специјални врзувачки елементи

  Производство на специјални врзувачки елементи изработени со технологија на топло ковање, стругање, глодање, валање и сл. од различни видови на материјали со можност за изработка на голем опсег на димензии.
 • Анкери и типли за бетон

  Располагаме со комплетен асортиман на анкери и типли за бетон како и хемиски ампули со проверен квалитет и европски Атест.
 • Рачен алат

  Во својот асортиман НАЈНОВО што вклучувме се повеќе типови клучеви, клешти, навртувачи,чекани,алати за мерење, длета,ножици,пили,алати за електроника.
 • Блок заковки и блок навртки

  Технологијата на блок заковките овозможува заштеда на време и трошоци. Можноста да се спојат материјалите со пристап само од едната страна преставува значајна предност на оваа технологија.
 
 
 

Сталажа за бургии за метал (DIN 338 HSS - G )

Краток Опис:

Дадени Ви се димензиите на бургиите кои ги опфаќа сталажата,заедно со количините кои може да се сместат во една сталажа.

Димензиии Количина

DIN 338 HSS-G D1,0 20
DIN 338 HSS-G D1,5 20
DIN 338 HSS-G D2,0 30
DIN 338 HSS-G D2,5 30
DIN 338 HSS-G D3,0 50
DIN 338 HSS-G D3,2 50
DIN 338 HSS-G D3,5 50
DIN 338 HSS-G D4,0 50
DIN 338 HSS-G D4,2 50
DIN 338 HSS-G D4,5 50
DIN 338 HSS-G D5,0 50
DIN 338 HSS-G D5,5 50
DIN 338 HSS-G D6,0 50
DIN 338 HSS-G D6,5 10
DIN 338 HSS-G D6,8 10
DIN 338 HSS-G D7,0 10
DIN 338 HSS-G D7,5 10
DIN 338 HSS-G D8,0 20
DIN 338 HSS-G D8,5 10
DIN 338 HSS-G D9,0 10
DIN 338 HSS-G D9,5 10
DIN 338 HSS-G D10,0 20
DIN 338 HSS-G D10,2 5
DIN 338 HSS-G D10,5 5
DIN 338 HSS-G D11,0 5
DIN 338 HSS-G D11,5 5
DIN 338 HSS-G D12,0 5
DIN 338 HSS-G D12,5 5
DIN 338 HSS-G D13,0 5

* Задолжителни полиња

Детали

Сталажа за бургии за метал (достапни сталажи со различни димензии) професионален квалитет-брусена