Сет бургија за метал (метална кутија)

Краток Опис:

Карактеристики:  • HSS DIN 338 ø 1,0 ~ 10,0 x 0,5 mm (19 kom.)

  • HSS DIN 338 ø 1,0 ~ 13,0 x 0,5 mm (25 kom.)


Примена:


материјали до 900Н/мм²
    легирани и нелегирани челици
    синтеровани метали, необоени метали, пластика* Задолжителни полиња

Детали

Карактеристики:

  • HSS DIN 338 ø 1,0 ~ 10,0 x 0,5 mm (19 kom.)
  • HSS DIN 338 ø 1,0 ~ 13,0 x 0,5 mm (25 kom.)

Примена:

материјали до 900Н/мм²
    легирани и нелегирани челици
    синтеровани метали, необоени метали, пластика