Сет бургија за метал (пластична кутија)

Краток Опис:

Карактеристики:

  • HSS DIN 338, ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm (6 kom.)

  • HSS DIN 338, ø 2 ~ 8 x 0,5 mm (13 kom.)

  • HSS DIN 338, ø 1,0 ~ 10,0 x 0,5 mm (19 kom.)


Примена:

    материјали до 900Н/мм²
    легирани и нелегирани челици
    синтеровани метали, необоени метали, пластика


* Задолжителни полиња

Детали

Карактеристики:
  • HSS DIN 338, ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm (6 kom.)
  • HSS DIN 338, ø 2 ~ 8 x 0,5 mm (13 kom.)
  • HSS DIN 338, ø 1,0 ~ 10,0 x 0,5 mm (19 kom.)
Примена:

    материјали до 900Н/мм²
    легирани и нелегирани челици
    синтеровани метали, необоени метали, пластика