• About us

  Ariljemetal is a distributor of professional fasteners and tools, as well as producer of special fasteners. Our range includes products like screws, nuts, washers, rivets, drills, taps and dies, etc.
 • Steel,Stainless Steel and Brass Fasteners

  Sale and distribution of fastener products, tools, anchors, aerosol and special products, in accordance with the highest level of DIN and ISO standards, as well as special customized products such as screws, nuts, washers, rivets etc.
 • Special Fasteners

  Production of special fasteners made according to customers’ requests (produced using technology of hot forming, turning), milling, graining from different types of materials in a broad range of dimensions.
 • Anchors for Concrete

  We have tailored a broad range fixings to meet the most diverse requirements, both in relation to construction materials and type of fastening (standard and heavy-duty) All of our anchors for concrete have ETA.
 • Tools

  Ariljemetal in its range includes many types of drills for steel, made from different materials such as HSS (high speed steel), HSS reinforced with Cobalt, Titanium for drilling different types of steel.
 • Blind Rived and Tools

  The time and cost saving technology of blind riveting is simple. The materials to be riveted only have to be reached from one side, which explains the term "blind"
 
 
 

Услови за користење

 

За да сме во можност успешно да ги обработиме Вашите нарачани прозводи, потребно е точно да ги пополните бараните датоци. Со помош на тие податоци ние ќе бидеме во можност да Ви ја испорачаме купената роба и услугите. Ариљеметал високо го цени односот кој го има со своите купувачи и одговорно е посветена во управување на информациите за корисниците. Големо внимание е насочено кон чување на личните информации, во согласност со постоечките закони за приватност и во склад со интерните стандарди и пракси. 

Цени
Цените кои се ставени на сајтот се крајни. Пресметан е ДДВ и осигурување на пратките. Транспортот на цела  територија на Република Македонија  е 200 денари.

Рокови на достава
По плаќањето на нарачката во е-Продавницата, за испорака на производите е потребно од 1 до 5 работни дена. Испораката на производите се врши исклучиво на територијата на Република Македонија и не може да се испорачува надвор од границите на земјата.

 

ПОЛИТИКИ И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ


1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

Ариљеметал ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. Ариљеметал не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.

2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Ариљеметал ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. Ариљеметал за целото времетраење на трансакцијата нема увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за on line плаќање.