АРИЉЕМЕТАЛ дома | галерија | јазик MK EN
за нас
продукти
логистика
новости
контакт
 


Логистика

Ариљеметал на своите купувачи им нуди многу повеќе од едноставни купопродажни односи, а тоа е:
- Технички совети за најдобар избор на врзувачки елементи.
- Кратки рокови за испорака.
- Испорака на било која локација во Македонија.

Градови кои се покриени со нашата неделна рута на испорака:

 • Скопје
 • Куманово
 • Штип
 • Кочани
 • Струмица
 • Велес
 • Кавадарци
 • Гевгелија
 • Охрид
 • Битола
 • Прилеп
 • Тетово

 

copyright © Ariljemetal doo. 2011