АРИЉЕМЕТАЛ дома | галерија | јазик MK EN
за нас
продукти
логистика
новости
контакти
 


Новости

Како резултат на континуираните напори за подобрување на услугите кој ги дава на своите купувачи, Ариљеметал се всели во нови магацински и канцелариски простории. Со новите простории е овозможен лесен сообраќаен пристап без навлегување во градските гужви.


copyright © Ariljemetal doo. 2011