Електричната спроводливост и отпорноста кон одредени специфични типови на корозии ги прави овие елементи незаменливи во електроиндустријата и во други типови индустрии.