Во својата производна програма покрај врзувачките елементи изработени според DIN и ISO стандардите, АРИЉЕМЕТАЛ вклучува и нестандардни производи т.е. специјални врзувачки елементи, по барање на купувачот, изработени со технологија на ладно и топло ковање, стругање и др. од различни видови материјали со можност за изработка голем опсег на димензии.