Располагаме со комплетен асортиман на Анкери и Типли за бетон како и хемиски Анкери со проверен кавалитет и Атест.