Уникатна технологија за поправка на оштетен навој која има примена од универзално машинство па се до автомобилската и авионска индустрија.