Ариљеметал во својот асортиман вклучува повеќе типовина бургии, легури одбрзорезен челик, кобалт, титаниум, за дупчење на најразлични видови на метал.