Покрај бургиите за метал Ариљеметал нуди и бургии за бетон (видии и хилти) со различни димензии, стандардни и зајакнати зависно од материјалот кој се обработува.