Разни типови на врезници и нарезници (рачни и машински) за милиметарски (стандарден и ситен), како и за целовоен навој, се дел од нашиот асортиман.