Производство
  • Реномиран производител на специјални врзувачки елементи изработени со технологија на топло валање, стругање, глодање и слично од различни видови на материјали со можност за изработка на голем опсег на димензии.
  • Постојани вложувања во производната технологија, проширување на асортиманот на производи започнување и спроведување на разновидни проекти се главните придобивки од  филозофија на одржлив развој, подкрепено според барањата на системот за управување со квалитет ISO 9001-2008 и имплементираниот систем AD2000.
  • Производите  кои ги изработуваме се наменети за различни области на индустријата и трговијата – инженеринг, градежништво, производство и монтажа на столарија, мебел и многу други гранки.