За АРИЉЕМЕТАЛ

Од самиот почеток на нашето основање како основни задачи си ги поставивме производството, трговијата и развојот на врзувачките елементи.

Нашиот програм опфаќа производи изработени според најстрогите DIN и ISO стандарди, а исто така и специјални производи изработени според потребите на нашите купувачи како што се завртки, навртки, подлошки, нитни и др.

Ние сме лоцирани во Индустриската Зона МЗТ – која претставува “Срцето на Македонската Машинска Индустрија.”

Објектот располага со простор од 2.400 метри квадратни што претставува еден сериозен ресурс за давање на квалитетни услуги на своите купувачи

Ариљеметал на своите купувачи им нуди многу повеќе од едноставни купопродажни односи, а тоа е:

  • Технички совети за најдобар избор на врзувачки елементи.
  • Кратки рокови за испорака.
  • Испорака на било која локација во Македонија.